საქართველოს ლურჯი ფარისა და ორგანიზაცია “ბათომის” ორგანიზებით, ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის ამერიკულ კუთხეში გაიმართა სამართლის მაგისტრის, გიორგი ჩიტიძის საჯარო ლექცია “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული კანონმდებლობა- არსებული პრობლემები და გამოწვევები”. საყდრისის, პანორამა ”თბილისის”-ა და ძველი ბათუმის მაგალითებზე დაყრდნობით მან სასამართლო პრაქტიკაში არსებული ხარვეზებზე გაამახვილა ყურადღება.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Hide Buttons

Powered by Watch Dragon ball super