ფოტო: გერმანე ღუდუშაურის პირადი არქივი

მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ საქართველოს ლურჯი ფარის განაცხადის საფუძველზე მთავრობის 2019 წლის, 27 მაისის განკარგულებით, თბილისის ჭადრაკის  სასახლეს და ალპური კლუბის  შენობას მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი.

განაცხადის და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება მოხდა, პროექტის „მოდერნისტული არქიტექტურის კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება საქართველოში” ფარგლებში.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Hide Buttons

Powered by Watch Dragon ball super