გუნდი

 

ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის გუნდი შედგება კულტურული მემკვიდრეობის

სფეროს პროფესიონალებისა და მოხალისეებისაგან.

მანანა თევზაძე

თავმჯდომარე

 

განათლებით კულტურული მემკვიდრეობის მართვის სპეციალისტი (ბრანდენბურგის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანია) ბოლო ათ წელზე მეტია მუშაობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. მისი სამუშაო გამოცდილება უკავშირდება როგორც საჯარო სამსახურს (საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი და იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია – 2005-2006 წწ.) ვრცლად…

მარიამ კალხიტაშვილი

პროგრამების მენეჯერი

 

ფერწერის რესტავრატორი, 2006 წლიდან მუშაობს დაზგური და მონუმენტური ფერწერის რესტავრაციაზე. ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტს შეუერთდა 2013 წელს, ხოლო 2015 წელს გაიარა ICCROM -ის (კულტურულ ფასეულობათა დაცვისა და რესტავრაციის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი) სპეციალური კურსი პირველადი დახმარება კულტურული მემკვიდრეობისათვის კრიზისის პერიოდში. ვრცლად…

ლელა ნინოშვილი

პროექტების კოორდინატორი 

 

ლელა არის თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და რომის რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, ქვისა და კედლის მხატვრობის კონსერვაცია/რესტავრაციის სპეციალობით. 2012 წლიდან მუშაობს ICOMOS-ის საქართველოს კომიტეტში, როგორც პროექტების კოორდინატორი და ფერწერისა/ქვის რესტავრატორი. ლელა არის ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წევრი და აქტიუდ არის ჩართული პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, განსაკუთრებით იმ პროექტებში რომლებიც კონცენტრირდება არქიტექტურული მემკვიდრეობის საჭიროებებზე მათ უკეთ დასაცავად. ლელასთვის ლურჯ ფარში გაწევრიანების მიზეზი გახდა მისი ინტერესი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მექანიზმებში საგანგებო სიტუაციების დროს და  პრაქტიკულ ზომებში რომლებიც მიღებული უნდა იქნან მემკვიდრეობის (განსაკუთრებით არქიტექტურული) უსაფრთხოებისთვის კრიზისის დროს.

 

მიშო დავითაშვილი

ფინანსური ასისტენტი

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Hide Buttons

Powered by Watch Dragon ball super