საერთაშორისო კომიტეტი

„ლურჯი ფარი“ წითელი ჯვრის ეკვივალენტია კულტურის სფეროში.

 

blueshieldეს არის ნიშანი, რომელიც იუნესკოს 1954 წლის ჰააგის კონვენციის (შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ) მიხედვით, გამოიყენება ბუნებრივი და შეიარაღებული კონფლიქტის საფრთხისაგან მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სიმბოლოდ.


ლურჯი ფარის საერთაშორისო კომიტეტი დაარსდა 1996 წელს. მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს ბუნებრივი და ადამიანის მიზეზით წარმოქმნილი კატასტროფების თავიდან აცილებას, კულტურული ფასეულობების დაცვას ყველა ტიპის საფრთხისაგან, გადაუდებელი სიტუაციისას კი იმოქმედოს სტრატეგიულად და ყველა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Hide Buttons

Powered by Watch Dragon ball super