„კულტურულ მემკვიდრეობის პირველადი დახმარება კრიზისის დროს – ახალგაზრდების მოხალისეობის პროგრამა“ მიზნად ისახავს საგანგებო სიტუაციებში კულტურული მემკვიდრეობის დამცველთა ქსელის გაფართოებას ქვეყნის ფარგლებში.

პროექტი გულისხმობს ტენერთა გუნდის გადამზადებას და მათი დახმარებით ახალგაზრდა მოხალისეებს გაწვრთნას საქართველოს ექვსი რეგიონიდან საგანგებო სიტუაციებში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში. 

მონაწილეები გაეცნობიან კულტურული მემკვიდრეობის საფრთხეებს, ჩაერთვებიან პრაქტიკულ სავარჯიშოებში და შეუერთდებიან „ლურჯი ფარის“ მოხალისეთა გუნდს. მონაწილეთა შორის იქნებიან ახალგაზრდები დევნილთა თემიდან და ეთნიკურ/რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფებიდან.

პროექტის ამოცანებია:

  1. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უნარების გაუმჯობესება ქართველ ახალგაზრდებში.

2. კრიზისის დროს კულტურული მემკვიდრეობის რისკებისა და საჭიროებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

პროექტი ხორციელდება აშშ-ს საელჩოს გრანტის მხარდაჭერით

Powered by Watch Dragon ball super