ღონისძიებები

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა შაუმიანში

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა შაუმიანში

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა კოდაში

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა კოდაში

საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე: საქართველო და საერთაშორისო გამოცდილება”

საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე: საქართველო და საერთაშორისო გამოცდილება”

ICOMOS CIPA მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის ზამთრის სკოლა Keeping it Modern- თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი

ICOMOS CIPA მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის ზამთრის სკოლა Keeping it Modern- თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი

ამოქმედდა საერთაშორისო ლურჯი ფარის ახალი ვებგვერდი

ამოქმედდა საერთაშორისო ლურჯი ფარის ახალი ვებგვერდი

სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა კონფლიქტურ ტერიტორიებზე“

სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა კონფლიქტურ ტერიტორიებზე“

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი გეთის ფონდის 2018 წლის KEEPING IT MODERN გრანტის ერთ-ერთი მიმღები

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი გეთის ფონდის 2018 წლის KEEPING IT MODERN გრანტის ერთ-ერთი მიმღები

ჟურნალისტების კონკურსი

ჟურნალისტების კონკურსი

მოხალისეთა ტრენინგი “კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი დახმარება”

მოხალისეთა ტრენინგი “კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი დახმარება”

მოხალისეთა ტრენინგი თემაზე „კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი დახმარება კრიზისების დროს“

მოხალისეთა ტრენინგი თემაზე „კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი დახმარება კრიზისების დროს“

საჯარო ლექცია “ციხისუბანი – ძველი თბილისის დაკარგული ფასეულობა”

საჯარო ლექცია “ციხისუბანი – ძველი თბილისის დაკარგული ფასეულობა”

რენდი სილვერმანის ლექცია “ობის ეფექტის შემცირების გზები”

რენდი სილვერმანის ლექცია “ობის ეფექტის შემცირების გზები”

რენდი სილვერმანის საჯარო ლექცია “ობის ეფექტის შემცირების გზები”

რენდი სილვერმანის საჯარო ლექცია “ობის ეფექტის შემცირების გზები”

ლელა ნინოშვილის ლექცია “საკონსერვაციო პროექტის მომზადება და პრაქტიკა”

ლელა ნინოშვილის ლექცია “საკონსერვაციო პროექტის მომზადება და პრაქტიკა”

განცხადება მემკვიდრეობის კლუბის სალექციო კურსში მონაწილეთა მიღების შესახებ

განცხადება მემკვიდრეობის კლუბის სალექციო კურსში მონაწილეთა მიღების შესახებ

კვლევის პრეზენტაცია: კულტურული მემკვიდრეობის საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნა

კვლევის პრეზენტაცია: კულტურული მემკვიდრეობის საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული კანონმდებლობა – პრობლემები და გამოწვევები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული კანონმდებლობა – პრობლემები და გამოწვევები

მრგვალი მაგიდა – “ისლამური ძეგლები სამცხე-ჯავახეთში: დაკარგული ისტორია”

მრგვალი მაგიდა – “ისლამური ძეგლები სამცხე-ჯავახეთში: დაკარგული ისტორია”

საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნა მუზეუმებში, არქივებსა და ბიბლიოთეკებში

საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნა მუზეუმებში, არქივებსა და ბიბლიოთეკებში

მემკვიდრეობის კლუბის წევრებმა სოფელ გალავნის სკოლაში  სასემინარო კურსი ჩაატარეს

მემკვიდრეობის კლუბის წევრებმა სოფელ გალავნის სკოლაში სასემინარო კურსი ჩაატარეს

მემკვიდრეობის კლუბის კურსი “კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაცია და მართვა “

მემკვიდრეობის კლუბის კურსი “კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაცია და მართვა “

მრგვალი მაგიდა – “ისტორიული საცხოვრისები: გამოწვევები და პერსპექტივები”

მრგვალი მაგიდა – “ისტორიული საცხოვრისები: გამოწვევები და პერსპექტივები”

განცხადება მემკვიდრეობის კლუბის სალექციო კურსში მონაწილეთა მიღების შესახებ

განცხადება მემკვიდრეობის კლუბის სალექციო კურსში მონაწილეთა მიღების შესახებ

ლურჯი ფარის პრესკონფერენცია: მიხეილის საავადმყოფოს დღევანდელი მდგომარეობა

ლურჯი ფარის პრესკონფერენცია: მიხეილის საავადმყოფოს დღევანდელი მდგომარეობა

განცხადება მემკვიდრეობის კლუბის სალექციო კურსში მონაწილეთა მიღების შესახებ

განცხადება მემკვიდრეობის კლუბის სალექციო კურსში მონაწილეთა მიღების შესახებ

მემკვიდრეობის კლუბის კურსი “კულტურული მემკვიდრეობა და სამართალი”

მემკვიდრეობის კლუბის კურსი “კულტურული მემკვიდრეობა და სამართალი”

სემინარი “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სწავლების აუცილებლობა”

სემინარი “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სწავლების აუცილებლობა”

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბის” სალექციო კურსში მონაწილეობის მიღების შესახებ

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბის” სალექციო კურსში მონაწილეობის მიღების შესახებ

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის – საქართველოს ლურჯი ფარი

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის – საქართველოს ლურჯი ფარი

სემინარი “მედიის როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში”

სემინარი “მედიის როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში”

საქართველოს ლურჯი ფარის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე პირველი რადიოს ეთერში

საქართველოს ლურჯი ფარის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე პირველი რადიოს ეთერში

სემინარი ჟურნალისტებისთვის “მედიის როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში”

სემინარი ჟურნალისტებისთვის “მედიის როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში”

მანანა თევზაძის საჯარო ლექცია “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საგანგებო სიტუაციების დროს”

მანანა თევზაძის საჯარო ლექცია “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საგანგებო სიტუაციების დროს”

მანანა თევზაძის საჯარო ლექცია “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საგანგებო სიტუაციების დროს”

მანანა თევზაძის საჯარო ლექცია “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საგანგებო სიტუაციების დროს”

მემკვიდრეობის კლუბის კურსი “კულტურული მემკვიდრეობა და აქტივიზმი”

მემკვიდრეობის კლუბის კურსი “კულტურული მემკვიდრეობა და აქტივიზმი”

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბში” მონაწილეთა მიღების შესახებ

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბში” მონაწილეთა მიღების შესახებ

დევიდ ისაკსონის ტრენინგი “კომუნიკაციის სტრატეგია კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად”

დევიდ ისაკსონის ტრენინგი “კომუნიკაციის სტრატეგია კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად”

დევიდ ისაკსონის ვორკშოპი “სტრატეგიული კომუნიკაციის როლი”

დევიდ ისაკსონის ვორკშოპი “სტრატეგიული კომუნიკაციის როლი”

ფაროს კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესახებ

ფაროს კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესახებ

SAVE-ის სამოქალაქო აქტივიზმის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე გამოიცა

SAVE-ის სამოქალაქო აქტივიზმის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე გამოიცა

დევიდ ისაკსონის ვიზიტი საქართველოში

დევიდ ისაკსონის ვიზიტი საქართველოში

“ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკის” პროექტის დახურვა

“ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკის” პროექტის დახურვა

საქართველოს ლურჯი ფარის ხელმძღვანელის შეხვედრა თავდაცვის სამინისტროში

საქართველოს ლურჯი ფარის ხელმძღვანელის შეხვედრა თავდაცვის სამინისტროში

სალექციო კურსი “პროექტის დაგეგმვა და მართვა კულტურის სფეროში”

სალექციო კურსი “პროექტის დაგეგმვა და მართვა კულტურის სფეროში”

ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკი 2016

ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკი 2016

მემკვიდრეობის კლუბის პირველი სალექციო კურსი დაიწყო

მემკვიდრეობის კლუბის პირველი სალექციო კურსი დაიწყო

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბში” მონაწილეთა მიღების შესახებ

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბში” მონაწილეთა მიღების შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის წევრთა შეხვედრა

კულტურული მემკვიდრეობის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის წევრთა შეხვედრა

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბის” მონაწილეთა შერჩევის შესახებ

განცხადება “მემკვიდრეობის კლუბის” მონაწილეთა შერჩევის შესახებ

განცხადება “ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკში” მონაწილეობის მსურველთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ

განცხადება “ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკში” მონაწილეობის მსურველთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის წევრთა შეხვედრა

კულტურული მემკვიდრეობის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის წევრთა შეხვედრა

ლურჯი ფარის შეხვედრა კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის არასამთვრობო ორგანიზაციებსა და კამპანიის ჯგუფებთან

ლურჯი ფარის შეხვედრა კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის არასამთვრობო ორგანიზაციებსა და კამპანიის ჯგუფებთან

შიდა ქართლის რეგიონის ძირითადი მუზეუმებისა და დიდი მცხეთის მუზეუმ-ნაკრძალის თანამშრომლების პრაქტიკული ტრენინგი თემაზე: „სამუზეუმო კოლექციების დაცვა საგანგებო სიტუაციების დროს“

შიდა ქართლის რეგიონის ძირითადი მუზეუმებისა და დიდი მცხეთის მუზეუმ-ნაკრძალის თანამშრომლების პრაქტიკული ტრენინგი თემაზე: „სამუზეუმო კოლექციების დაცვა საგანგებო სიტუაციების დროს“

შეხვედრა მცხეთის გამგეობაში

შეხვედრა მცხეთის გამგეობაში

შეხვედრა ქ. მცხეთის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფთან

შეხვედრა ქ. მცხეთის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფთან

დაინტერესებულ მხარეთა საკოორდინაციო შეხვედრა

დაინტერესებულ მხარეთა საკოორდინაციო შეხვედრა

Powered by Watch Dragon ball super