მიზნები

ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი დაფუძნდა 2013 წელს  და აღიარებულია ლურჯი ფარის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ.

ლურჯი ფარის საერთაშორისო კომიტეტის მსგავსად, საქართველოს ლურჯი ფარი მიზნად ისახავს:

  • კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ბუნებრივი კატასტროფებისა და შეიარაღებული კონფლიქტების საფრთხისაგან;
  • იუნესკოს ჰააგის კონვენციისა და მისი ორივე ოქმის პოპულარიზაციასა და მათი შესრულების ხელშეწყობას;
  • რისკისათვის მზადყოფნისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმების შემუშავებასა და შესრულებას კულტურული ფასეულობების დასაცავად;
  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას მემკვიდრეობის ღირებულებებისა და მის წინაშე არსებული საფრთხეების შესახებ.

ამ მიზნების მისაღწევად საქართველოს ლურჯი ფარი თანამშრომლობს დამფუძნებელ ორგანიზაციებთან, ლურჯი ფარის საერთაშორისო ქსელთან, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

Powered by Watch Dragon ball super