მრგვალი მაგიდა – “ისტორიული საცხოვრისები: გამოწვევები და პერსპექტივები”

2016 წლის 17 ნოემბერს, ლურჯი ფარის ორგანიზებით, გაიმართა მრგვალი მაგიდის, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა კვლევის პრეზენტაცია – “ისტორიული საცხოვრისები:გამოწვევები და პერსპექტივები”.

კვლევამ მოიცვა სამი რეგიონი,სამეგრელო -ზემო სვანეთი და ისტორიული მესხეთის საერო არქიტექტურის,საცხოვრისისის ნიმუშები.

კვლევის ფარგლებში აღირიცხა ისტორიული საცხოვრისები, მკვლევრებმა შეისწავლეს მათი ამჟამინდელი მდგომარეობა და მათ წინაშე არსებულიგამოწვევები.

მცირე სოციოლოგიური გამოკითხვის მეშვეობით, დადგინდა ადგილობრივი მოსახლეობის, თვითმმართველობების და კულტურული დაწესებულებების როლი მათი შენარჩუნების პროცესში.

კვლევის ფარგლებში, აგრეთვე, შემუშავდა რეკომენდაციები.

კვლევის შედეგების გაცნობა, უახლოეს მომავალში, ხელმისაწვდომი გახდება ჩვენს ვებ-გვერდზე.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Hide Buttons

Powered by Watch Dragon ball super