ფაროს კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესახებ

ევროპის საბჭოს ჩარჩო კონვენცია საზოგადოებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესახებ ქართულ ენაზე გამოიცა. კონვენცია რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2011 წელს. საქართველოს გარდა, კონცენციის წევრია აგრეთვე 16 ევროპული სახელმწიფო.

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა „ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტისა“ და ორგანიზაციის „კულტურული მემკვიდრეობა საზღვრებს გარეშე“ – CHwB Sweden ერთობლივი პროექტის „ახალგაზრდა აქტივისტთა მემკვიდრეობის ბანაკი“ ფარგლებში, რომლის დონორია შვედური ფონდი Forum Syd.

ბროშურის ელექტორნული ვერსია იხილეთ ამ ბმულზე.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Hide Buttons

Powered by Watch Dragon ball super