შეხვედრა ქ. მცხეთის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფთან

 

P10706102015 წლის 23 ოქტომბერს ლურჯი ფარის მიერ განხორციელებული პროექტის „დიდი მცხეთის მუზეუმ-ნაკრძალის თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება რისკისთვის მზადყოფნისა და რეაგირებისთვის” ფარგლებში მოეწყო შეხვედრა კომპანია New City Development-ის ოფისში. შეხვედრას ესწრებოდნენ კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ მცხეთის გენერალურ გეგმაზე, საქართველოს ლურჯი ფარის წევრები და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და უსაფრთხოების ექსპერტები კლაუდიო ჩიმინო (WATCH International) და ადალბერტო ბიაზოტი (Securcomp).

შეხვედრაზე განხილულ იქნა  მცხეთის მუზეუმის შენობის საკითხი, ექსპერტებმა ისააუბრეს იმ ფაქტორებზე, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს მცხეთის გენერალურ გეგმაზე მუშაობისას, მათ გამოთქვეს მზაობა რეკომენდაციის გაცემისა  და თანამშრომლობისათვის.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Hide Buttons

Powered by Watch Dragon ball super