1954 წლის ჰააგის კონვენცია

შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში კულტურულ ფასეულობათა დაცვის შესახებ და მისი ორი (1954 და 1999) ოქმი
იხილეთ ბმული

Powered by Watch Dragon ball super